Category: Non-English Stories

Belly Dancer

by saagar_manthan©

Note:- If you can’t see or read Marathi fonts properly then go above in your browser’s ‘VIEW’ menu and inside select ‘ENCODING’. Inside select ‘Unicode (UTF-8). Your browser will refresh and you’ll be able to read the fonts properly.

बेली डान्सर

त्यावेळी मी दुबईत जॉब करत होतो. सिनीअर इंजिनीअर असल्यामुळे मला अलाऊंस, कंपनीकडून गाडी, भला मोठा फ्लॅट वगैरे फॅसिलीटीज मिळत होत्या. वर्षभरात मी तेथे चांगलाच रुळलो होतो आणि बराच मित्रपरीवार जमवला होता. माझ्याकडे परमीट असल्यामुळे मला लिकर/वाईन सहज मिळायची व माझ्याकडे कायम ’स्टॉक’ पडलेला असायचा. प्रत्येक वीक-एन्डला आम्हा सहा, सात मित्रांच टोळक जमायच आणि मग पार्टी व्हायची. दुबईतल्या झाडून सगळ्या डान्स-बार मध्ये आमची हजेरी असायची आणि पहाटे तीन शिवाय आम्ही कधी घरी आलो नाही.

रंडीबाजीत तर आपला एक नंबर होता आणि सुंदर मुलीं हा माझा वीक-पॉईंट होता. दुबईत मला ’देसी’ पोरींबरोबर ’विदेशी’ मुलींही उपभोगायला मिळायच्या. एखादी मुलगी मला आवडली आणि ती ’अवेलेबल’ असली तर मी काहीही करून जरूर तिला अंगाखाली घ्यायचो. किती पैसा मी ह्या रंडीबाजीच्या नादात बरबाद केला ते मलाच माहीत..... काय करणार.... माझ्या लंडाची भूकच अशी होती की कोणा मुलींमुळे तो ’उठला’ तर माझा नाईलाज व्हायचा आणि जोपर्यंत त्या मुलीच्या पुच्चीत माझा लंड गळायचा नाही (कंडोम मध्ये का होईना) तोपर्यंत माझा आत्मा (म्हणजे लंड) शांत व्हायचा नाही.

एका वीक-एन्डला आमच्या ग्रूपने ’डेजर्ट-सफारी’ ला जायचा प्लान केला. आम्ही सात-आठ जण होतो व टूर कंपनीच्या दोन टोयोटा लॅन्डक्रूझरने आम्ही दुबई शहराच्या बाहेरील वाळवंटात निघालो. खऱ्या वाळूच्या वाळवंटात शिरण्याआधी त्या टूर कंपनीच्या अजून आठ-दहा गाड्या आम्हाला येवून मिळाल्या आणि मग आमच्या गाड्यांचा तांडा खऱ्या वाळवंटात शिरला (हो! तांडाच.... खरे तर उंटांच्या समुदयाला तांडा म्हणतात पण आजच्या मॉडर्न जगात ’लॅन्डक्रूझर’ म्हणजे अरबांचा वाळवंटातील ’ऊंट’ च आहे).

वाळूंच्या लहान मोठ्या टेकड्यांवरून आमच्या गाड्या वर-खाली होत, नागमोडी वळण घेत, चित्त-थरारक वेगाने जात होत्या. गाडीत आम्ही सीट-बेल्ट बांधून, जीव मूठीत घेवून आमच्या ह्या ’डेजर्ट-सफारीचा’ अविस्मरणीय अनुभाव घेत होतो. एका ठिकाणी उंच टेकडीवर सगळ्या गाड्या इंजीन थंड करण्यासाठी थांबल्या आणि त्या भागात आम्ही वाळूत बोर्ड-स्केटींग केले. स्केटींग बोर्डने वरतून खाली घसरत जायला मजा वाटली पण खालून वर बोर्ड घेवून येताना गांड फाटली. वाळूत चालणे म्हणजे एक मोठी कसरत असते ह्याचा प्रत्यय त्यादिवशी आम्हाला आला.

मग पुन्हा गाड्या पुढे निघाल्या व काही वेळांनी सगळ्यात ऊंच टेकडीवर पुन्हा आम्ही थांबलो. सुर्यास्त होत होता म्हणून तेथे आम्ही थांबलो होतो. मग वाळवंटातील सुर्यास्ताच्या नयनरम्य दृष्याचे आम्ही दर्शन केले. माझ्या डिजीटल कॅमेऱ्याने आम्ही बरेच फोटो काढत होतो व व्हिडीओ कॅमेऱ्याने टूरचे शुटींगही करत होतो. बऱ्याच वेगवेगळ्या देशातील सगळे मिळून जवळ जवळ शंभरेक लोक तरी होती, ज्यात स्त्रीयां आणि मुलंही होती. आमच्या ग्रूपचे फोटो काढण्याच्या बहाण्याने आमचे एक दोन पंटर चिकण्या चिकण्या मुलीं आणि बायकांचे गुपचूप फोटो काढत होते व शुटींग करत होतो. मला काही त्याच्यात फारसा इंटरेस्ट नव्हता कारण पोरींना असे नुसते चोरून बघून माझे कधी समाधान होत नसे. पण मी त्यांना साथ देत होतो.

मग आमचा ’काफीला’ पुन्हा पुढे निघाला आणि मजल दरमजल करत एका कॅम्पमध्ये पोहचला. वाळवंटातील एका ’ओयासीस’ जवळ हा कॅम्प होता. एका सपाट मैदानात चारी बाजूने तंबू उभारलेले होते ज्यात गाद्या, उश्या आणि लोड टाकून बसण्याची व्यवस्था केलेली होती. एका बाजूला टॉयलेटची चांगली सोय केलेली होती. दुसऱ्या बाजूला बार-बी-क्यु वर जेवणाची व्यवस्था चाललेली होती. मधल्या भागात एक मंडप घातलेला होता व त्याच्या भोवती उश्या, लोड आणि बैठी टेबल टाकून बसण्याची व्यवस्था केलेली होती. अंधार पडत होता पण तेथे इलेक्ट्रीकाची सोय होती तेव्हा सगळीकडे लाईट्स लावलेल्या होत्या. ठिकठिकाणी स्पीकर लावलेले होते ज्यावर अरबी म्युझीक वाजत होते.

आम्ही एका तंबूचा ताबा घेतला आणि रिलॅक्स झालो. थोडावेळ विश्रांती घेवून ताजेतवाने झाल्यावर आम्ही उठलो व कॅम्पमधील सोयींचा ’आस्वाद’ घेवू लागलो. एका ठिकाणी स्नॅक्स आणि सॉफ्ट ड्रिंक्सचा स्टॉल होता तेथून आम्ही थोड खायला, प्यायला घेतले. एका बाजूला एक बाई मुलींना ’मेहंदी’ काढत होती. तेथे थोडावेळ थांबून आम्ही डोळे ’सुखावून’ घेतले. कॅम्पच्या बाहेरच्या बाजूला एक दोन ऊंट होते ज्यावर इच्छुकांना बसण्याचा चान्स दिला जायचा व एक छोटा राऊंड मारून आणले जायचे. मग ऊंटावर बसण्याची मजा ही आम्ही घेतली (ऊंट उठताना आणि बसताना गोट्या कपाळात कश्या जातात याचाही आम्ही अनुभव घेतला).

एका तंबूत अरबांचे पारंपारीक पोषाख ’तंदुरा’ वगैरे ठेवलेले होते आणि हौशी लोक तो घालून फोटो वगैरे काढत होते. आमच्या ग्रूपनेही अरबांचा पोषाख घालून फोटो सेशन, शुटींग वगैरे केले. मी सगळ्यात शेवटी अरबाचा ड्रेस घातला व नंतर काढलाच नाही. तोच ड्रेस घालून मी सगळीकडे फिरू लागलो. खरे तर अरबी व्यक्ती शिवाय दुसऱ्या कोणीही तो ड्रेस घालणे हे आखाती देशात अलाऊड नाही पण तेथे ’डेजर्ट सफारी’ मध्ये मजा म्हणून घालायला मना नव्हती. मी ऊंच आणि गोरापान असल्यामुळे ’अरबी’च वाटत होतो व उगाचच अरबी स्टाईलमध्ये बोलून इतरांवर इंप्रेशन मारत होतो. एकूणच त्या कॅम्पमधील वातावरण प्रसन्न होते आणि सगळेजण आपापल्या परीने त्याचा आनंद घेत होते.

नंतर आम्ही येवून पुन्हा तंबूमध्ये रिलॅक्स झालो. मग मी बरोबर आणलेली ’शिवास रिगल’ बाहेर काढली. अर्थात! पिण्यासाठी आम्ही टूर मॅनेजरची परमीशन घेतली होती. त्यानी सांगितले होते की पिऊन धांगड धिंगाणा घालणार नसाल तर त्याची काही हरकत नव्हती कारण टूरमध्ये बायका, मुलंही होती. लकीली आमच्यात ’किक’ लागून धिंगाणा घालणारे कोणीही नव्हते. मग आम्ही सगळे गप्पा मारत, मस्करी करत गुपचूप पेग मारू लागलो. जस जशी आमची बाटली संपत होती तस तसे आमची थट्ट-मस्करी रंगात येत होती. आजूबाजूच्या देशी-विदेशी लोकांमधील मुलीं आणि बायकांबद्दल आम्ही अस्सल मराठीत आचकत विचकट बोलून चावट जोक्स मारत होतो.

तेवढ्यात माईकवरून अनाऊंसमेंट झाली की अरबी ’बेली-डान्स’चा कार्यक्रम चालू होत आहे तेव्हा सगळ्यानी मधल्या मंडपाच्या भोवती येवून बसावे. ’बेली-डान्स’ शब्द ऐकल्यावर आम्ही सगळे धडपडत उठलो व मधल्या मंडपाजवळ अगदी पहिल्या आसनावर जावून बसलो. स्पीकरवर मोठ्या आवाजात फास्ट अरबी गाणे चालू झाले आणि एक ’बेली-डान्सर’ वाऱ्यासारखी धावत आली अन मंडपाच्या मध्यभागी बिजलीसारखी नाचू लागली.....

आई गगग ग..... तिला बघताच क्षणी माझ्या हृदयाचा ठोकाच चुकला!!! तसे तर मी बऱ्याच सुंदर आणि सेक्सी मुलीं बघितल्या होत्या पण ही काहीतरी औरच होती!! तिची ऊंची पावणेसहा फूटाच्या जवळपास होती. अंगाने ती सडपातळच होती आणि रंगाने गोरी गोरी पान.... रेशमासारखे तपकिरी केस आणि घायाळ करणारे निळे निळे डोळे.... वर तिन बिकीनीसारखी तोकडी झगमगीत कंचुकी घातली होती, ज्यातून तिचे भरदार उरोज ओथंबून जात होते. कमरेला अत्यंत तोकडी झगमगीत पँटीज आणि सगळ्या बाजूने तलम वस्त्राच्या झिरमिळ्या होत्या. तिच्या अंगावरील ती वस्त्र अशी होती की म्हटल तर तिने आपली जवानी झाकलेली होती आणि नाही म्हटल तर ती जवळ जवळ नग्नच होती.... उफ!!! काय गजब की चीज होती ती! बघताच कलीजा खलास झाला....

अरबी गाण्याच्या ठेक्यावर ती आपले कमनीय अंग असे हलवून नाचत होती की बघणाऱ्यांच्या हृदयाच्या तारा छेडल्या जात होत्या. आपल्या मादक शरीराच्या दिलखेचक हालचालीबरोबर ती गहऱ्या निळ्या डोळ्यांच्या कटाक्षाने सगळ्यांना घायाळ करत होती. नाचताना तिच्या छातीचे उभार असे डुचमुळत हलत होते की असे वाटायचे आत्ता टपकन खाली पडतील.... नाचताना पाठेमोरी दिसली की पहिले लक्ष तिच्या गोलाकार नितंबावर जात होते आणि त्यांची हालचाल अशी होती की जणू दोन्ही नितंबांची एकमेकांशी मारामारी चालली आहे. आणि आपली कंबर आणि पोट ती अश्या तऱ्हेने हलवत होती की ’बेली-डान्स’ कशाला म्हणतात याचे मुर्तीमंत उदाहरण पेश करत होती. हॉलीवूड सिंगर ’शाकीरा’ वगैरेची बेली मुव्हमेंट हिच्यासमोर ’झक’ मारत होती.....

मी अगदी भान हरपून तिचा बेली डान्स बघत होतो. आमच्या पासून जरी ती आठ दहा फूटावर नाचत होती तरी तिचे अंग-प्रत्यंग ठसठशीत उठून दिसत होते. तिच्या अंगावर नजरच ठरत नव्हती. वर बघू, खाली बघू की कोठे बघू असे होत होते. शराबची नशा आणि त्यावर ह्या ’शबाब’ची अदा दोन्ही माझ्यावर परीणाम करत होत्या. तिने मग बाजूला पडलेली एक छडी घेतली आणि नाचता नाचता त्या छडीने करामती करू लागली. त्यात मग तिने बघणाऱ्यांपैकी एक एकाला तिच्या बरोबर नाचायला बोलवायला सुरुवात केली. एक दोघे झाल्यावर तिने माझ्याकडे बघून बोटाने इशारा केला. मी अजूनही त्या अरबी पोषाखात होतो तेव्हा कदाचीत तिला मी ’अरब’ वाटलो की काय कोण जाणे पण मी तर एका पायावर तयार होतो तिच्या जवळ जायला....

माझा ’तंदुरा’ सावरत मी तिच्या जवळ गेलो. तिने माझे दोन्ही हात वरती धरले आणि मला नाचवायला लागली. बघणारे सगळे गाण्याच्या ठेक्यावर टाळ्या वाजवत होतो आणि आमच्या नाचाची मजा घेत होतो. माझ्या पुढे फूटभर अंतरावर ती नाचत होती आणि आता एवढ्या जवळून मला तिच्या मदमस्त सौंदर्याची अजूनच जाणीव होत होती. मी थोडाफार हवेतच होतो. मला असा भास होत होता की मी अरबस्तानचा कोणी ’सुलतान’ आहे आणि ती माझी एक ’कनीज’ माझ्यापुढे नाचत मला रिझवत आहे....

नंतर तिने नाचाच्या एक दोन साध्या स्टेप केल्या आणि मला तसे नाचायला सांगितले. मी तिच्यासारखे नाचून दाखवले. तिने हसून टाळ्या वाजवत सगळ्यांना माझ्या नाचाची दाद द्यायला लावली. मग तिने एक थोडी अवघड स्टेप केली जी मी कशीबशी करू शकलो. नंतर तिने स्पीडने आपले दोन्ही खांदे आजूबाजूला हलवून आपले भरगच्च उरोज गदागदा हलवले आणि मग मला तसे करायला लावले. मी तिच्यासारखे खांदे हलवण्याचा प्रयत्न केला आणि बघणारे सगळे हसले... अर्थात! मला तिच्या सारखी ’छाती’ नव्हती तेव्हा माझी छाती हलवणे बघणाऱ्यांना एकदम विचीत्र वाटले. मग ती पाठमोरी वळली आणि खाली वाकली. खाली वाकून तिने आपले नितंब असे घुसळून हलवले की मी त्याकडे पहातच राहिलो.

क्षणभर मला असे वाटले की तसेच खाली बसावे आणि तिच्या दोन्ही नितंबाच्या फटीत तोंड घालावे. जेव्हा तिने मला तसे करण्याचा इशारा केला तेव्हा मी भानावर आलो. मग मी वळून खाली वाकलो आणि तिच्यासारखा बोचा हलवायला लागलो. पुन्हा बघणाऱ्यांमध्ये खसखस पिकली कारण माझे बोचे हलवणे म्हणजे गाढवाचे बोचे हलवण्यासारखे वाटत होते बहुतेक. मग तिने छडी घेतली आणी थोडे मागे झुकून आपल्या भरदार उरोजावर आडवी ठेवली. मग छडी तशी आपल्या छातीवर ठेवून ती थोडे नाचली. तिचा ’बॅलन्स’ बघून सगळ्यांनी टाळ्या वाजवल्या. मग तिने छडी माझ्या हातात दिली आणि मला तसे करायला सांगितले.

ते पाहून सगळे आधीच हसायला लागले कारण मी तसे करू शकणार नाही हे सगळ्यांना माहीत होते. तरीही मी ती छडी माझ्या छातीवर आडवी ठेवून नाचण्याचा प्रयत्न केला पण छडी दोनदा तिनदा पडली आणि माझा ’पोपट’ झाला. नंतर तिने छडी घेवून बाजूला टाकली व माझे हात धरून नाचायला लागली. मी तिच्यासारखे नाचायला लागलो आणि तिने माझे हात सोडून दिले. नाचता नाचता ती मागच्या बाजूला झुकायला लागली. आपले पुर्ण शरीर पायांवर तोलून ती पुर्णपणे मागच्या बाजूला झुकली व नंतर हलकेच आपले हात मागे जमीनीवर टेकवून तिने आपल्या शरीराची उलटी कमान केली. काय परफेक्ट कर्व्ह वाटत होता तिच्या लवचीक शरीराचा!!! असे वाटत होत पटकन जावून तिच्या अंगावर सुलटा कर्व्ह करत झोपाव....

जेव्हा तिने उठून मला तसे करायला सांगितले तेव्हा माझा पुरताच पोपट झाला. मी तसे करायला चक्क नकार दिला. सगळी लोक मला हसायला लागली व ओरडून तिच्यासारखे करायला सांगू लागली. पण मी कोणाचे ऐकले नाही आणि हसत हसत तसाच नाचत राहिलो. तिला माझी दया आली आणि तिने मला सोडून दिले व मग सगळ्यांना मंडपामध्ये नाचायला यायला सांगितले. मग सगळे लोक मंडपात येवून नाचू लागली. ती बेली-डान्सर एक एक करत सगळ्यांबरोबर नाचत होती. तिच्याबरोबर नाचायला मिळावे म्हणून पुरूष मंडळी आणि मुल धडपडू लागली. एक सुंदर मुलगी अनेक पुरुषांना कसे वेड लावते याचे ती बेली-डान्सर ज्वलंत उदाहरण होती.....

जवळ जवळ अर्धा तास नाचल्यावर आणि सगळ्यांना नाचवून झाल्यावर ती आली तशी वाऱ्यासारखी निघून गेली..... ती गेली पण माझ्या मनात घर करून गेली (आणि माझ्या लंडात भूक निर्माण करून गेली). मुलींसाठी मी पागल तर होतोच आणि त्यात ही बेली-डान्सर जणू स्वर्गलोकीची अप्सरा भुतलावर अवतरल्यासारखी होती. तेव्हा ह्या अप्सरेचे रसपान करण्याचा मोह माझ्या मनात आला.

नंतर जेवण तयार असल्याची अनाऊंसमेंट झाली आणि सगळे जेवण घ्यायला जावू लागले. जेवणाच्या तंबूजवळ सगळ्यांची एकच झुंबड उडाली. तोपर्यंत मी जावून पहिला तो अरबी पोषाख काढून आलो. मग टॉयलेटमध्ये जावून मी त्या ’बेली-डान्सर’च्या नावाने सटासट मूठ मारून आलो. मूठ मारता मारता माझ्या मनात विचार येत होता की तिला झवायला मिळाले तर काय बहार येईल.... आणि तिला झवायचा विचार माझ्या मनात मी पक्का केला. मग मी जावून जेवण घेतले व आमच्या ग्रूपबरोबर गप्पा मारत, हसत खेळत जेवलो. जेवताना आमचा एकच विषय... बेली-डान्सर आणि फक्त बेली-डान्सर.... ती कशी होती, तिने कसा ड्रेस घातला होता, तिच काय काय आणि कस कस हलत होत ह्याचीच चर्चा सगळे चवीने करत होते आणि ते सगळे बोलणे ऐकून मी कामवेडा होत होतो.

जेवण झाल्यावर मी गुपचूप जावून टूरच्या मॅनेजरला एकटे गाठले. त्याला मी त्या बेली-डान्सर बद्दल माहिती विचारली. तिचे नाव ’सबीना’ होते आणि ती ’लेबनान’ची होती. ती एक प्रोफेशनल बेली डान्सर होती व अश्या डेजर्ट-सफारीमध्ये रेग्युलर डान्स शोज करत होती. प्राथमिक माहिती विचारून झाल्यावर मी त्याला आडून आडून विचारले की ती ’अवेलेबल’ आहे का? त्याने हसून ’नाही’ म्हटले. तो म्हणाला की ती ’प्रॉस्टीट्युट’ नाही व फक्त डान्स शोज करते. त्याच्याकडून अधिक माहिती काढल्यावर मला समजले की ती ’प्रायव्हेट’ शोज पण करते. मी त्या मॅनेजरचा मोबाईल नंबर माझ्या मोबाईलमध्ये फिड करून घेतला.

मग नंतर मी आमच्या ग्रूपकडे आलो व उर्वरीत डेजर्ट सफारीचा आनंद घेतला. पण माझ्या मनाच्या एका कोपऱ्यात फक्त त्या ’सबीना’ चा विचार होता. नंतर आम्ही त्या कॅम्पमधून निघालो व पुन्हा दुबईत आलो. आमची डेजर्ट सफारीची ट्रीप संपली होती व टूरच्या गाडीने आम्हाला आपापल्या घराजवळ ड्रॉप करण्यात आले. घरी आल्यानंतर मी शॉवर वगैरे घेवून फ्रेश झालो आणि मग रेड लेबलची बाटली काढून पेग मारत बसलो. माझ्या डोक्यात ’सबीना’ चाच विचार होता. मला पटकन कॅमेरे आठवले. मग मी डिजीटल कॅमेरा काढला आणि माझ्या तीस इंचाच्या टिव्ही स्क्रीनवर ’सबीना’ ला बघू लागलो.

माझ्या मित्रांनी तिला कॅमेऱ्यात ’व्यवस्थित’ टिपले होते. सगळेच तिचे भरगच्च अंग बघून तापले होते तेव्हा तिच्या मुसमुसलेल्या जवानीचे जमेल तसे क्लोज-अप त्यांनी घेतलेले होते जेणेकरून नंतर असे टिव्हीवर वगैरे तिला बघता यावे म्हणून. जरी ते फोटो अपुऱ्या प्रकाशात काढलेले होते तरी बरे आले होतो. मी कॅमेऱ्याच्या ’झूमींग’ फॅसिलीटीचा फायदा घेत तिचा सुंदर चेहरा, मदमस्त छाती, भरगच्च नितंब आणि केळीच्या खांबासारख्या मांड्यांना ब्लो-अप करून बघत होतो. आईगऽऽऽ... काय जवानी होती तिची!!! बघता बघता माझा लंड टाईट झाला.... शॉर्ट खाली करून मी माझा लंड हातात घेतला व हलवू लागलो. पण मला माहीत होत अस नुसत हलवून आणि मूठ मारून माझी कामवासना शमणार नव्हती. आता माझा लंड जोपर्यंत एखाद्या पुच्चीत घुसत नाही तोपर्यंत तो तृप्त होणार नव्हता.

तेव्हा मी माझ्या एका खास दलालाला फोन केला व एक सेक्सी पोरगी घेवून यायला सांगितली. जेव्हा त्याने कोठल्या ’देशा’ची मुलगी हवी विचारले तेव्हा मी त्याला मिडल-ईस्ट मधल्या कोणत्याही मुस्लीम देशाची मुलगी घेवून ये म्हणालो. नंतर तासाभरात तो एक ’मोरक्कन’ मुलगी घेवून माझ्या दारात हजर झाला. त्याला त्याची दलाली देवून मी कटवले आणि त्या मुलीला आत घेतले. पोरगी एकदम चिकणी होती आणि अंगाने भरलेली होती पण तिला ’सबीना’ ची सर नव्हती. ज्या क्षणापासून सबीना माझ्या डोक्यात बसली होती त्या क्षणापासून मी प्रत्येक मुलीची तुलाना तिच्याशी करायला लागलो होतो. आणि माझा हिरमोडच होत होता कारण कोणीही मला सबीना सारखी वाटत नव्हती.

नंतर मी त्या मोरक्कन मुलीला उभी आडवी करून झवत होतो. प्रत्येक वेळी तिच्या पुच्चीत लंड घालून तिला झवताना मला वाटायचे की मी सबीनाला झवत आहे. प्रत्येक शॉटच्या शेवटी विर्य गाळताना उत्तेजनेने मी ’सबीना सबीना’ असे ओरडतही होतो व तिच्या पुच्चीचा चोथा करत होतो. पण माझी म्हणावी तशी कामतृप्ती होत नव्हती. जरी ही मुलगी झवायला बेस्ट होती तरी मनाचा एक कोपरा म्हणत होता की ’ही सबीना नाही... ही सबीना नाही...’ तसे तर बोलवलेल्या मुलीला मी रात्रभर झवत असे पण जवळ जवळ दोन तासात हिला तीन वेळा झवूनही मला म्हणावी तशी मजा आली नाही तेव्हा शेवटी मी तिला जायला सांगितले. सबीनाचीच आठवण काढत काढत नंतर मी झोपून गेलो.

दुसऱ्या दिवसापासून माझे नेहमीचे रुटीन चालू झाले पण मनातून सबीनाचा विचार काही जाईना. सबीना ’अवेलेबल’ नाही असे सांगून त्या मॅनेजरने मला उदासच केले होते पण मग मला आठवले की ती डान्सचे ’प्रायव्हेट’ शोज करते असे तो बोलला होता. झवायला नाही तर कमीत कमी तिला डान्स करता करता बघता तरी येईल ह्या कल्पनेने माझा लंड टाईट व्हायला लागला. मी पटकन मोबाईलमध्ये फिड केलेला त्या मॅनेजरचा नंबर डायल केला. त्याला माझी ओळख दिल्यानंतर मी त्याच्याजवळ सबीनाच्या प्रायव्हेट शो बद्दल चौकशी केली. तो बोलला की मी तिच्या एजंटला विचारून सांगतो. मग पुढचे दोन तीन दिवस मी त्या मॅनेजरला सारखा फोन करत होतो आणि तो मला प्रत्येक वेळी त्या एजंटचे कॉन्टॅक्ट होत नाही असे उत्तर द्यायचा. मी त्याच्या बरेच मागे लागल्यानंतर शेवटी त्याने मला त्या एजंटचा नंबर दिला.

मग मी त्या एजंटला फोन केला. माझा फोन पटकन लागला. त्याला मी म्हटले की मला एका प्रायव्हेट पार्टीत बेली डान्सचा शो करायचा आहे. आधी त्याने सगळ्या मुलीं बिझी आहेत असे सांगितले आणि फोन ठेवून दिला. मग मी त्याला पुन्हा पुन्हा कॉन्टॅक्ट करत राहिलो आणि शेवटी एकदाचा तो तयार झाला. तो मला म्हणाला की जी मुलगी अवेलेबल असेल तिला तो शो साठी घेवून येईन तेव्हा मी त्याला म्हटले की मला ’सबीना’ चा शो करायचा आहे. त्यावर तो बोलला की सध्या सबीना फक्त डेजर्ट सफारीचे रेग्युलर शो करते तेव्हा प्रायव्हेट शो करत नाही. मी त्याला म्हटले की मला फक्त ’सबीना’च हवी आहे आणि त्यासाठी तो एक्स्ट्रा चार्ज करू शकतो. त्यावर तो शक्य नाही म्हणाला.

मी त्याला म्हटले की आम्ही तिचा डान्स डेजर्ट सफारीत बघितला आहे आणि आम्हाला तिचाच डान्स पुन्हा बघायचा आहे. त्यावर तो बोलला की माझ्यासारखे कित्येकजण त्याला रोज फोन करत असतात आणि सगळ्यांना ’सबीना’च पाहिजे असते पण ते शक्य नाही. मग मी त्याला बरीच विनंती केली आणि जास्त पैश्याचे आमीष दाखवले तेव्हा शेवटी तो तयार झाला. पण तो बोलला की सबीनाचे शेड्युल डेजर्ट सफारीच्या संध्याकाळच्या शोज साठी फिक्स असते तेव्हा ती रात्रीची येवू शकणार नाही. तेव्हा मी त्याला विनंती केली की माझी पार्टी रात्रीचीच आहे तेव्हा तिचा शो रात्रीच व्हायला हवा.

पुन्हा तो नाही नाहीच म्हणत होता पण मग शेवटी अजून एक्स्ट्रा चार्ज लागेल असे सांगून तयार झाला. ते तासाच्या हिशोबाने चार्ज करतात आणि आता एका तासासाठी त्यांच्या नॉर्मल रेटपेक्षा मला डबल चार्ज द्यावा लागणार होता. पण त्यासाठी मी तयार होतो आणि मी तीन तासाचा शो बूक केला. त्याने मला त्याच्या ऑफीसमध्ये येवून पैसे ऍडवान्समध्ये द्यायला सांगितले. मी अगदी आनंदाने त्याच्या ऑफीसमध्ये जावून पैसे दिले आणि त्याला माझ्या घराचा पत्ता वगैरे दिला. मग दोन दिवसानंतर रात्री अकरा वाजता तो माझ्या घरी सबीनाला घेवून येणार हे ठरले.

पुढचे दोन दिवस माझ्यासाठी दोन वर्षासारखे होते. वेळ जाता जात नव्हता. खरे तर एखाद्या मुलीसाठी मी एवढा पागल कधीच झालो नव्हतो पण ह्या सबीनाने माझ्यावर काय भुरळ घातली होती कोण जाणे.... अर्थात! मला तिला झवायला मिळणार नव्हते पण कमीत कमी तिला नाचताना जवळून बघता तर येणार होते.... काय घ्या! यदाकदाचित तिला झवण्याचा चान्स मिळाला तर.... ती शक्यता कमीच होती पण मी माझ्यापरीने पुर्ण प्रयत्न करण्याचा निश्चय केला. ठरलेल्या दिवशी संध्याकाळी मी घरी येताना ’एटीएम’ मशीनमधून ’मॅक्झीमम अवेलेबल अमाऊंट’ काढून घेतली जेणेकरून तिला झवण्याचे माझे स्वप्न निव्वळ पैश्याअभावी भंग होवू नये.

मला माहीत होते की ’पैसा आणि फक्त पैसा’च माझे हे स्वप्न पुरे करू शकणार होता. पैसा कोणाला नको असतो? पैश्यापुढे सारी दुनीया झुकते तर ही ’सबीना’ काय चीज आहे.... शेवटी ती सुद्धा पैसा कमवण्यासाठी दुबईच्या ह्या मायावी नगरीत आली होती..... आणि नाही म्हटल तरी ह्या अरबांनी तिला अशीच सोडली असणार काय? एवढा खर्च करून तिला काय येथे फक्त डान्स शोज करण्यासाठी आणली असणार?? साले! आपल्या आयाबहिणींना सोडत नाही तर अश्या बेली डान्सरना थोडीच सोडणार आहेत.... तेव्हा मी ही पैश्याच्या बळावर माझी तिव्र इच्छा पुरी करण्याचा निश्चय केला.

आदल्या दिवशी मी क्लीनरला घराची व्यवस्थित साफसफाई करण्यास सांगितले होते. माझ्या बऱ्यापैकी मोठ्या हॉलमधील मधले छोटे छोटे फर्नीचर आयटम मी बाजूला करून सबीनाला ’बेली डान्स’ करण्यासाठी पुरेसी जागा केली. माझ्या घरातल्या लख्ख प्रकाशात तिचे व्यवस्थित फोटो काढता यावे तसेच शुटींग करता यावे म्हणून मी बॅटरीज वगैरे चार्ज करून व ब्लॅन्क स्पेस ठेवून दोन्ही कॅमेरे सज्ज केले. बेडरूममध्ये भल्यामोठ्या बेडवर स्पेशल कलरफूल चादर आणि पिलो कव्हर घातले. बाथरूमच्या दरवाज्याला हँगरवर लेडीज बाथ-रोब अडकवून ठेवला. वार्डरोबच्या बाहेर दोन तीन सेक्सी लेडीज गाऊन काढून ठेवले.

हो! मी ह्या सगळ्या लेडीज फेमीनन गोष्टी घरात ठेवत होतो कारण मी मुलींना रेग्युलरली झवत असे तेव्हा त्यांच्या गरजेच्या आणि मला आवडणाऱ्या सगळ्या गोष्टी मी घरात ठेवल्या होत्या. सगळीकडे एअर फ्रेशनर वगैरे मारून मी माझ्या घरातील वातावरण सुगंधमय करून टाकले. अकराच्या दरम्यान माझ्या घराची बेल वाजली आणि मी घाईघाईत दरवाजा उघडला.

पुढे तो एजंट उभा होता आणि मागे ती.... सबीना.... हातात एक बॅग घेवून उभी होती!!! मी हसत दोघांना आत घेतले. हॉलमध्ये आम्ही सगळे बसलो आणि मला एकटे पाहून त्या एजंटने मला विचारले की बाकी लोक कुठे आहेत आणि पार्टीसारखे वातावरण दिसत नाही. तेव्हा मी त्याला म्हटले की बाकी लोक येणार आहेत व पार्टीसाठी सगळ्या रेडीमेड गोष्टी आणणार आहेत तेव्हा मी काही तयारी केली नाही. सहसा माझ्या बोलण्यावर त्याचा विश्वास बसला नाही आणि तो नाराजी व्यक्त करू लागला. तो सबीना घेवून परत जायच्या गोष्टी करू लागला.

मी त्याला समजावू लागलो की खरच पार्टी आहे आणि बाकीची लोक येणार आहेत. पण त्याला विश्वास वाटत नव्हता. शेवटी सबीना त्याच्याशी बोलू लागली. त्या एजंटबरोबर मी इंग्लीशमध्ये बोलत होतो तेव्हा मला काही कळू नये म्हणून ते ’अरबी’ भाषेत बोलायला लागले. मी इंडीयन असल्यामुळे त्यांचा ’गैरसमज’ झाला की मला अरबी समजत नसावे पण मला अरबी भाषा चांगली येत होती तेव्हा त्यांना ते अजिबात भासवून न देता मी त्यांचे बोलणे ऐकायला लागलो. सबीनाने त्या एजंटला सांगितली की जरी मी एकटा असलो तरी शो करायला हरकत नाही पण तो एजंट तयार नव्हता.

तिने त्याला पटवून द्यायचा प्रयत्न केला की मी ’अरबी’ नसून ’इंडीयन’ असल्यामुळे माझ्याकडून तिला काही ’प्रॉब्लेम’ होण्याचे चान्सेस कमी आहेत. आणि यदाकदाचित मी काही प्रॉब्लेम करण्याचा प्रयत्न केला तर ती त्याला ’तोंड’ द्यायला समर्थ आहे. शेवटी कसाबसा तो एजंट तयार झाला. जाता जाता तो सबीनाला म्हणाला की शो झाल्यावर त्याला फोन कर म्हणजे तो तिला न्यायला येईल तेव्हा ती त्याला म्हणाली की त्याने तिची काळजी करू नये व ती एकटी परत जाईल. मी मनात म्हणालो की ’हे बाकी सबीनाने चांगले केले.... कारण नंतर ती कधी परत जाईल हे सांगता येणार नव्हते.... जर ती माझ्याबरोबर झवायला तयार झाली तर....’

Category: Non-English Stories