Category: NonHuman Stories

परप्रांतीय (Alien)

by vickyvicky©

परप्रांतीय
लेखक :- विकी
(फक्त प्रौढांसाठी)
This is a pure fantasy. Any resemblance to living or dead people is purely coincidental. All characters are of legal age of 18+.


मदन एक परग्रहावरचा रहिवासी मुंबईत आला आहे व पृथ्वीवरच्या मानवाचे कामजीवन या विषयावर तो संशोधन करत आहे. सोनल उर्फ सोना व तिची मावस बहिण चैताली उर्फ चिनु त्याच्या मानवी लैगीक अभ्यासाचे विषय आहेत. सोना ही पुरुष्द्वेष्टी आहे तर चिनु स्वताला लेस्बीयन समजते.परप्रांतीय १ - ओळख


मी व सोना एकाच कॉलेजमध्ये एम ए करत होतो. आमची चांगली मैत्री होती, पण तिला ही कल्पना नव्हती की मी केवळ परप्रांतीयच नाही तर या पृथ्वीवरचा मानवही नाही. मी रेवा गृहाचा रहीवासी आहे. रेवा गृह पृथ्वीपासुन १५ कोटी प्रकाश वर्षे दुर आहे. माझ्या युनिव्हर्सीटीने एका प्रोजेक्टसाठी इतक्या लांबुन मला मानव जातीचा अभ्यास करायला येथे पाठवले आहे. मला जो प्रोजेक्ट दिला आहे त्यात मानव जातीत राहुन मानवी कामजीवनाचा अभ्यास करायचा आहे. या देशात कामशास्त्र प्रथम विकसीत झाले हे आम्हाला माहीत असल्याने या प्रदेशाची निवड करुन मला मानवसदृश्य रुपात हिंदुस्तानातल्या मुंबईला त्यासाठी घाडण्यात आले.

आम्हाला "रेवा" म्हणुन ओळखतात. आम्हाला या विश्वातील इतर सजीवांच्या रुपात स्वतःला बदल करता येतो. मानवी रुपच नाही तर अमीबासारखा सुक्ष्म जीव किंवा किटक, पाण्यातले लहान मोठ्या जीवांपासुन तुमच्या पृथ्विवर काही लाख वर्षापुर्वी अस्तित्वात असलेल्या डायनासोरचे रुपही घेणे आम्हा रेवांना शक्य असते.

आमच्या ग्रहावरुन गेली लाखो वर्षे पृथ्विवर अनेक अभ्यास पथके पाठवली गेली. त्यातले काही रेवांना तुम्ही ’देव’, ’गॉड’, ’मसीहा’, ’महापुरुष’ म्हणुन ओळखता, कारण त्यांनी तुमच्या पृथ्विवर मानव जातीत राहुन तुमच्यासाठी खुप काही केले. असो. जसे तुमचे एनजीओ करतात तसे.

मला दिलेले काम तसे खुपच छोटे आहे. मला मानव जातीतील शिक्षण पद्धती व विशीष्ठ लैगीक भावनांचा अभ्यास करणे हा माझा इथे येण्याचा उद्देश आहे. त्यासाठी मला मानवात राहणे जरुरी आहे. मी मुंबईत अल्यावर एका सहा फ़ुटी तगड्या व देखण्या तरुणाचे रुप धारण केले आहे व मदन असे नाव लावले आहे. तुमच्या माहितीसाठी सांगतो, जरुर भासली तर मी स्त्री रुपही धारण करु शकतो. तुमच्या मुंबईत हिंदुस्तानातील सर्व प्रदेशातील परप्रांतीयांची इतकी भरताड आहे की मला इथे राहुन मला या पृथ्वीवरील सर्व मानवांचा अभ्यास शक्य आहे.

आमच्या रेवा गृहावर गेली काही लाख वर्षे रेवांचे प्रजनन हे अनैसर्गीक पद्ध्तीने कारखान्यात होते. म्हणुन आमच्याकडे कामजीवन असे नाहीच. केवळ एक अभ्यास म्हणुनच ह्या विषयाकडे आमच्या इथे पाहीले जाते. पण जेव्हा मानवी स्वरुप धारण करतो तेव्हा आम्ही मानवासारखे कामक्रिडा करु शकतो. पण आमच्या कामक्रिडा करण्यात एक मोठा फरक आहे. खऱ्या मानवा सारखी मानवी रुपातील रेवांची ताकद मर्यादीत नसते. कितीही वेळा व कितीही वेळ संभोग करणे आम्हाला शक्य असते व आमचे विर्यपतन होत नाही कारण तशी ग्रंथी आमच्या शरीरात नाही. त्यामुळे मानवी संभोग हा आमच्याकडे कुतुहलाचा विषय आहे.

आमची संभोगाची ताकद अमर्याद असली तरीही आम्ही रेवा अभ्यासक एका मर्यादेबाहेर जात नाही. कारण मानवी जीवाला अपाय करायची आमची इच्छा नाही. शक्य तोवर अमानवीय वाटेल असे मी तरी काही करत नाही.

तर मी मुंबईत ज्या कॉलेजला प्रवेश मिळवला आहे तेथे माझ्या वर्गात असलेली सोनाली व तिची मावस बहीण मोनाली हे सर्वप्रथम त्यांच्या नकळत माझ्या अभ्यासाचे विषय बनले आहेत.

सोनाली उर्फ सोना ही माझी मैत्रीण आहे. तिचे वडील दिल्लीतील वजनदार राजकीय नेते आहेत व सध्या पत्नीसह दिल्लीत असतात. २२ वर्षाची सोना दिल्लीला शालेय व बी ए पर्यंत शिक्षण करुन ’गांधीजीच्या राजकीय जीवन’ ह्या विषयावर एम ए करायला मुंबईत आली व एकटी इथे राहत आहे. कुलाब्याच्या अश्विनी अपार्टमध्ये तिचा फ्लॅट आहे.

सीइटीची परीक्षा द्यायला गोव्याहुन आलेली तिची २० वर्षीय मावसबहीण मोनाली सध्या तिच्याबरोबर रहाते.

सोना दिल्लीत असताना अत्यंत शिष्ठ व पुरुषद्वेशी म्हणुन ओळखली जायची. माझ्या निरीक्षणात मी एक वेगळा नमुना म्हणुन सोनाला निवडले. तिच्या मी केलेल्या मनोवैज्ञानीक विश्लेषणात मला जे काही आढळले त्यासाठी तिच्यावर योग्य उपाययोजना करण्यासाठी तिला माझ्या प्रभावाखाली आणणे जरुरी होते.

सोनाने लहानपणी तिच्या काका व तिच्या चुलत भावंडांचे त्यांच्या पार्टीतल्या काही राजकीय आकांक्षा असणाऱ्या तरुणींबरोबर चाललेले विकृत लैगीक चाळे पाहिलेले होते. कोवळ्या वयात पाहीलेले तो स्त्री पुरुषांमधले लैगिक खेळ पाहुन ती पुरुष जातीवर द्वेश करायला लागली होती. मला असे आढळले तिच्या पुरुषद्वेशचे हे खरे करण होते

मला तिची मुंबईतली रोजची दिनचर्या माहीत होती. सकाळी ती लायब्ररीत बसायची. एक दिवस मी सोनासमोर बसलो. तिच्या मनाच्या कोपऱ्यात दडलेला पुरुषांवरचा राग काढायला मला तिचे ब्रेनवॉश करायला लागले. तिच्या विचारांना बदलुन नियंत्रीत करायला मला केवळ एक तास लागला. तिच्या मनातल्या जुन्या कटु आठवणी मी पुसुन टाकल्या व तिच्या नैसर्गीक तारुण्यसुलभ भावना मी जागृत केल्या.

खर तर सोना एक आकर्षक युवती आहे. नावासारखा सोनपरी आहे. सोन्याच्या वर्णाची. पट्कन एखाद्या पाहिले तर सोना तुम्हाला कदाचीत सोनाली बेन्द्रेसारखी दिसते. एकदम सडपातळ बांध्याची सोना साडेपाच फ़ूट उंच आहे. एखाद्या मॉडेलला शोभेल अशी तिची मापे आहेत ३२ २६ ३४ .

तिला नेहमी धट्ट जीन्स व टीशट्‌र्मध्ये फिरणे आवडते. तिचा आकर्षक चेहरा, हरीणीसारखी नाजुक लांब मान, उंचीच्या मानाने छोटे वाटणारे टोकदार स्तन, तिच्या लांबलचक मांड्या व पाय, सुडौल प्रमाणशीर कुल्ले असे तिला मिळालेले दैवी देणे घट्ट जीन्समघुन सर्वांचे लक्ष वेधुन घेते, अगदी माझ्यासारख्या अमानवी रेवाचेही.

सोनाच्या मानवी भावनांवर मला प्रयोग करावयाचे असल्यामुळे मी एकदम घाई गडबड न करता शांतीने काम करु इच्छीत होतो. मी तिला भेटलो व तिच्या मनातली पुरुष द्वेशाची भावना प्रथम साफ केली. दुसऱ्या दिवशी मी तिच्याबरोबर कॉफी प्यायलो व तिला माझ्या पुर्ण नियंत्रण आणले. माझ्याकडे पहाण्याचा तिचा दृष्टीकोन व भावना आता बदलल्या होत्या. हे पाहुन मी एक रेवा असुनही मला आनंद होणे सहाजिक होते. सगळ्यात मोठा विनोद म्हणजे ती मला तुमच्या बॉलीवुडमधला एक हीरो समजायला लागली होती. तुम्ही मानव फार सिनेमा पहाता त्याचा हा परिणाम!

तुम्हाला मी सांगीतले आहेच की मला कुठलेही रुप घेता येते. माझ्या मुंबईतल्या वास्तव्यात मी बऱ्यापैकी देखणा चेहरा, ६ फूट उंची, अमिताबचा आवाज व केसाची स्टाईल, रितीक रोशनची शरीरयष्टी असे माझे व्यक्तीमत्व घेतले होते.

आमची रेवांची बुद्धीमत्ता ही तुम्हा मानवाच्या अनेक पट असते, शिवाय तुम्ही तुमच्या संगणकात जशी हवी ती माहीती व ज्ञान सेव करता, तसे आम्ही रेवांना आमच्या मेंदुत साठवणे शक्य असल्यामुळे मला सोनाला तिच्या अभ्यासात व तिच्या थिसीसमध्ये तिला मदत करणे हे माझ्यासाठी फारच सहज काम होते. तिला पटवणे त्यामुळे मला फार सोपे होते. एका आठवड्यातच तिला माझी इतकी जवळीक वाटायला लागली की सोनाचे पान माझ्यावाचुन हलेना. तिला सतत माझ्याजवळ रहावेसे वाटायला लागले व मी नजरेआड झालो तर ती बेचैन होवु लागली.

थोडक्यात ती माझ्यावर प्रेम करु लागली.

आता मला सोनाचे हे मानसीक प्रेम शारीरीक प्रेमात बदलायचे होते.

मी तिच्या घराजवळच एक छोटा पण आलीशान फ्लॅट मिळवला. त्यामुळे सोनाच्या घरी मला जाणे व तिला माझ्या जवळ आणणे शक्य झाले. माझ्या योजनेप्रमाणे मला आता पुढची पायरी गाठुन सोनावरचा माझा प्रोजेक्ट संपवायचा होता.

इकडे सोनाची तर झोप उडाली होती. माझ्या शिवाय तिला काहीच सुचत नव्हते. सोना माझ्या प्रेमात पडल्यापासुन अधिकच सुंदर दिसायला लागली होती. साडेपाच फुट उंचीच्या सोनाचे काळेभोर टपोरे डोळे, किंचीत कुरळे काळे केस. बदामाच्या आकाराचा आकर्षक चेहरा, शरीराचे सर्व जागच्या जागी असलेले अवयव. सडपातळ बांधा, भरगच्च असुनही मोठे न वाटणारे स्तन तिच्या टाइट फिटींगच्या कपड्यात कुठल्याही मानवाचा तिला नुसते पाहुन उठवण्यात पुरेसे होते. पण मी मानव नव्हतो!

तिच्या मनात मी निर्माण केलेल्या माझ्यावरच्या प्रेमामुळे, माझ्या सहवासात तिची स्तनाग्रे सतत ताठरलेली असत व तिची योनी पाझरत असे. त्यामुळे ती सतत तिच्या मांड्या आवळत असे हे माझ्या अमानवीय नजरेतुन सुटले नाही.

मानव जातीच्या शरीरशास्त्राच्या माझ्या माहीतीमुळे मला कल्पना होती की माझा प्रयोग पुढे न्यायला ही योग्य वेळ आली आहे. तिच्याबरोबर वागताना मीही तिच्यावर योग्य परिणाम होईल अशी शरीर बोली दाखवायला सुरवात केली. माझा हात तिच्या शरीराला वारंवार लागायला लागला. जाणीवपुर्वक सोनाच्या सहवासत असताना माझ्या लिंगाची लांबी व जाडी वाढवुन, मी तो बदल माझ्या जीन्स किंवा तुमानीतुन सोनाला दिसेल, जाणवेल व कधी मधी स्पर्श होइल याची मी खबरदारी घेत असे. मी अजुनही प्रेमाचा उच्चार न करता तिला तिच्या भावना मी ओळखुन तिच्यांशी मी सहमत आहे हे तिला दाखवत होतो.

सोना २२ वर्षाची होत आली तरी अजुन कुंवारी होती व तिला इतकी वर्षे जपलेला तो अमोल ठेवा तिला माझ्यावर उधळण्याची घाई झाली होती. पण सोनाच्या स्वभावानुसार ती तिच्या मर्यादेबाहेर जाणार नाही याची मला कल्पना होती. पुढाकार मलाच घ्यायचा होता. पण जाणुन बुजुन मी घाई करत नव्हतो. माझ्या हस्ते तिचे अजुनपर्यंत शाबुत राहीलेले कौमार्याचे ’सील’ लवकरच तुटणार होते. पण त्या आधी तिला अजुन थोडे व्याकुळ करणे हा माझ्या ’प्लान’चा भाग होता.

तिचा २२ वा वाढदिवस दोन दिवसावर आला. त्या संध्याकाळी मी तिच्या घरी गेलो. जाताना एक चांगल्या वाइनची बाटली व तिच्या आवडत्या रॉबी विल्यमची सीडी व पिझ्झा घेवुन गेलो.

मी येणार हे तिला मी सांगीतले होते त्यामुळे मी पोचलो तेव्हा ती अतिशय आतुरतेने माझी वाट पहात होती.

"मदन माय डार्लिंग, यु आर मोस्ट वेलकम."

दार बंद करता करताच तिने मला घट्ट मिठी मारली. मी हा चांस न सोडता तिच्या ओठावर माझे ओठ टेकवुन तिचे ओझरते चुंबन घेतले. मानवी किंवा अमानवी पुरुषाने तिच्या ओठाचे घेतलेले ते पहिले चुंबन होते.

"ये! माझ्या घरी तुझे स्वागत!" माझ्या किसने तिला नशा आली होती. तिने मला तिच्या ड्रॉईंग रूमच्या सोफ्यावर बसवले व ती मला चिकटुन बसली.

"सोना मी तुला आज येतो सांगीतले म्हणुन मी आलो. पण मला जास्त वेळ आज थांबता येणार नाही"

"का रे? काय झाल?" तिने हात माझ्या कंबरेवर नेला.

मी माझा हात तिच्या खांद्यावर ठेवत तिला विचारले. "सोना मी तुझ्या जवळ एक फ्लॅट बघीतला आहे. तो मला पसंत पडला आहे व मला आज ते डील नक्की करायचे आहे. हे डिल आज मी केले नाही तर नाहीतर ती जागा जाइल."

मी तिच्या इतक्या जवळ रहाणार हे ऐकुन तिने आनंदाने मला कडकडुन मिठी मारली व माझे लांब रुंद चुंबन घेतले.

पण मी जास्त वेळ थांबणार नाही हे ऐकून ती जरा हिरमुसली. तिला जरा खुलवण्यासाठी मी थोडा वेळ इकडच्या तिकडच्या कॉलेजच्या गप्पा मारल्या. तिने मला त्या थोड्या वेळातही तिच्या बालपणाच्या अनेक गोष्टी सांगीतल्या. मी तिच्या हातात हात देवुन तिचे ऎकत होतो.

टेबलावर बर्फाच्या बकेटमध्ये ठेवलेली मी आणलेली वाइन चांगली थंडगार झाली होती. मी वाइन ग्लासात ओतली व ग्लास तिच्या हातात दिला. तिने डिवीडीवर एक स्लो म्युसिकचा आल्बम लावला. व मला हात धरुन उठवले व आम्ही मंद आवाजात लावलेल्या गाण्यावर नाच करु लागलो. नाचताना ती माझ्या अगदी जवळ आली होती. मी तिला मिठीत घेतले. तिला मी माझ्या इतकी जवळ घेतले की तिचे स्तन माझ्या छातीवर दाबले गेले. तिचे टोकदार स्तन तिच्या शर्ट व ब्रामधुनही मला छातीवर टोचत होते. माझ्या स्पर्शाने ती चांगलीच उत्तेजीत झाली होती.

कहीही न बोलता आम्ही स्लो बीट्सवर नाचत राहीलो. त्या दिवशी मला तिच्याबरोबर जास्त वेळ घालवायचा नव्हता. मग मी तिला परत मी घेत असलेल्या फ्लॅटबद्दल सांगीतले. मी आता जाणार या भावनेने तिने मला परत तिच्या मिठीत जखडले. माझ्या ओठावर तिचे ओठ आले. तिची जिभ माझ्या जिभेला चाळवु लागली. मी तोंड पुर्ण उघडुन तिची जिभ चोखु लागलो. एक हात तिच्या पुश्ट स्तनावर नेवुन मी आळीपाळीने दाबले व स्तनाग्रे चिमटीत पिरगळली.

तिने पाय उंचावुन तिचा योनीप्रदेश माझ्या लंडावर दाबला व माझ्या लिंगाचा ताठरपणा जाणवताच ती त्यावर आपली योनी रगडु लागली. ती इतकी तापली होती की तिच्या त्या आवेगाची धग मला कपड्यामधुनही चांगलीच जाणवली.

मी तिच्या मिठीतुन वेगळा झालो. ती मला सोडत नव्हती. पण फ्लॅटच्या डीलची थाप मारुन मी निघालो होतो. ती रडवेली झाली होती. पण माझ्या प्लॅनप्रमाणे तिला भरपूर तापवणे मला भाग होते.

मी तिचा निरोप घेवुन निघालो तरी मी एक सुक्ष्म आकाराचा एक रोबो तिथेच ठेवला. हा रोबो तिच्या नकळत तिच्या अवती भवती राहुन तिची प्रत्येक हालचाल कॅमेरात कैद करुन, ट्रांसमीट करुन मला माझ्या आयोनीक स्क्रिनवर दाखवणार होता.

मी माझ्या घरात बसुन तिच्या हालचाली पाहत होतो. बराच वेळ ती उदासपणे तिच्या बेडवर बसुन राहीली. मग ती आरश्यासमोर उभे राहुन तिने स्वतःचे बराच वेळ निरिक्षण केले. आपल्या प्रतिबींबाकडे पहात ती अंगावरचा एक एक कपडा उतरवायला लागली. बराच वेळ नग्नावस्थेत उभी राहुन आपले स्तन आपल्या हाताने दाबत आरश्यात ती स्वतःला न्याहळत राहीली. एसीची थंड हवा तिच्या स्तनाना जाणवला तसे ती शहारली. तिचे स्तनाग्रें कडक होवुन त्याची टोके आणखीन लांब झाली. त्यावर तिने बोट नेले व ती हवीशी वाटणारी संवेदना ती बराच वेळ अनुभवत राहीली.

ती बाहेर आली व आइस बकेट्मधली वाइनची बाटली व ग्लास घेवुन आत गेली. बेडवर बसुन तिने ग्लास भरला व दिव्याच्या प्रकाशात सोनेरी रंगाची दिसणारी वाइन पहात राहीली. तिने एक घुटका घेतला. तिला ती चव आवडली व तिने एका घोटात ग्लास रिकामा केला. परत अर्धा ग्लास भरला व बाटली तोंडाला लावली.

जाणीवपुर्वक तिने काही थेंब आपल्या दोन्ही स्तनांवर सांडवले. थंड वाइननच्या स्पर्षाअने तिची स्तनाग्रे आणखीन सुजुन टप्पोरी झाली व लांब झाली. हाताला तिचे निप्पल तिला दगडासारखे कडक लागत होते. ती आपली बोटे स्तनांवर गिरवत अधिकाधिक उत्तेजीत होत होती.

तिने परत थोडी वाइन आपल्या स्तनांवर ओतली. तिने वाकुन आपल्या स्तनावरचे थेंब चाटले. त्या स्पर्शाने तिचे निप्पल ते जणू स्फोट होवुन बाहेर येतील इतके ते कडक झाले.

ती परत परत थंड वाइन ओतत राहीली व ते ओघळ शरीरावर चोळत राहीली. तरीही थोडी वाइन तिच्या शरीरावर खाली ओघळली. वाइनचे ओघळ तिने आपल्या पोटावर चोळली. तिने वाकुन आपले स्तन परत चाटले. आपले छोटे स्तन हातात घेवुन ती डोळे बंद करुन निप्पलशी खेळु लागली. आयुष्यात कधीही न अनुभवलेली एक वेगळीच मजा तिला येत होती.

स्तनाखाली हात नेवुन तिने स्तन वर केला व स्तनाग्र चाटले. मग दुसरा स्तन वर केला व ओठात स्तनाग्र धरुन चोखले. रिकाम्या होत आलेल्या बाटलीतील वाइन तिने आपल्या शरीरावर ओतली. वाइन तिच्या पोटावरुन ओटीपोटाखालील केसावरुन मांड्यामध्ये ओघळली. ओघळत जाणारी वाइन तिने आपल्या योनीवरील कुरळ्या मऊ केसावर हाताने चोळली.

योनीभागावर फिरणाऱ्या तिच्या बोटाना तिची नाजुक त्वचा गरम लागत होती. तिच्या नकळत तिच्या श्वासाचा वेग वाढला. विचारात हरवत तिने बोटे योनीच्या पाकळ्यावर फिरवायला सुरुवात केली. तिच्या बोटाना उबदार योनीमुख लागत होते. तिने बोट फटीत खुपसले. डोळे मिटुन बोटे फिरवत तिने आपल्या मांड्या रुंदावल्या व बोटांना योनीत फिरायला आणखी वाव दिला. योनीमुखाशी चाळवुन तिने आपल्या उत्तेजीत झालेल्या क्लिटोरीसला नखाने स्पर्श केला. तशी तिच्या शरीरातुन आनंदाची एक गोड शिरशीरी गेली.

तिने बर्फाच्या बकेटमधुन थंड बाटली उचलली व आपल्या उधड्या झालेल्या योनीवर टेकवली. तिच्या मांडीच्या हालचालीने बाटलीचा स्पर्श तिच्या क्लिट्च्या दाण्यावर झाला. त्या थंडगार स्पर्शाने ती अनावर होवुन थरथरली. काही क्षणानी डोळे उघडुन तिने थोडी वाइन योनीवर ओतुन बाटली पुर्ण रिकामी केली व वाईन ती आपल्या दाण्यावर चोळत राहीली. तिचे बोट वाइन व तिच्या योनीरसाने ओले झाले होते. तिने ओले बोट आपल्या जिभेवर ठेवले व चोखले. मग तिने दोन बोटे आपल्या योनीत घुसवली व दाण्याला स्पर्श न करता त्याभोवती बोटे फिरवत राहीली. तिला जाणवत होते की तिची योनी खुप ओली झाली होती. योनीत ओली झालेली बोटे ती क्लिटवर फिरवुन परत योनीच्या भोकात बोटे आतबाहेर करताना तिला एक विलक्षण आनंद मिळत होता.

योनी चोळताना तिच्या योनीत जणु आग लागल्याचा तिला भास झाला. तिने आपले पाय लांब करुन पुर्ण फाकवले व उघड्या पडलेल्या योनीवर थंड बाटली लावली. तिच्या योनीतुन जणु वाफा येत होत्या. पण आतली आग काही कमी होत नव्हती. तिने थंड बाटली योनीत घासायला सुरवात केली. आइस बकेटमध्ये ठेवलेली बाटली अद्याप थंडगार होती. तिच्या अंगातुत शिरशीरी जात होती. पण तो थंडपणा तिच्या शरीरात उठलेल्या वणव्याला काही गारवा देत नव्हता.

तिने बकेटमधला एक बर्फाचा खडा उचलला व स्तनाग्रावर ठेवला. थंड बर्फ ती दोन्ही स्तनावरुन फिरवत राहीली. तिच्या तोंडातुन अनेक अस्फुट किंकाळ्या बाहेर पडल्या. योनीवर ती जोराने बाटली रगडतच होती.

ती गुडघ्यावर बसली. काळजीपुर्वक तिने बाटलीचे तोंड आपल्या योनीच्या भोकावर ठेवले व ती बाटलीचे तोंड योनीत आतबाहेर करु लागली. दुसरा हात तिने स्तनावर नेला व आळीपाळीने ती स्तन दाबत आपली बोंडे चिमटीत पकडुन पिळत होती. मधेच तिने बाटली तोंडाशी नेली व उरल्या सुरल्या वाइनचा थेंब चाटला. तोंडाजवळ रिकाम्या बाटलीचे तोंड नेवुन ती जीभ लांब करुन चाटु लागली. तिला वाइनच्या चवीशिवाय स्वतःच्या योनीरसाची अनोखी चव लागली.

परत बाट्ली ती योनीत नेवुन घासु लागली. तिच्या श्वासाचा वेग वाढला तसा तिच्या हाताचा वेग वाढला. शेवटी सुख अनिवार होवुन तिच्या घश्यातुन आनंदाचे हुंकार येवु लागले. एक ओली लाट तिच्या शरीरातुन बाहेर पडुन योनीतुन मांडीवर त्याचे ओहोळ वाहु लागले. प्रचंड वेगाने तिचा श्वासोश्वास होत होता.

"मदन माझ्या लाडक्या मदन" असे पुट्पुटत ती एका बाजुला कलंडली व डोळे मिटुन निपचीत पडुन राहीली. तिचा श्वासाचा वेग हलके हलके कमी होत गेला. तिच्या हातातुन बाटली घरंगळुन गादीवर कधी पडली हे तिला कळले नाही.


पुढे चालु.......................

परप्रांतीय २ - दोघीडोअर बेलच्या आवाजाने सोनल खडबडुन जागी झाली पण तशीच पडुन राहीली. परत बेल चिवचिवली म्हणुन ती नाईलाजाने उठली. एक जोरदार आळस देउन ती आरशासमोर उभी राहिली. तिची झोप खाडकन उडाली कारण आरसा तिला सांगत होता की तिच्या अंगावर काहीच नाही. गावुन घालताना तिने घड्याळात वेळ पाहिली. १२ वाजुन गेले होते, म्हणजे चिनु एकदाची उगवली होती. गावुनची बटणे नीट लावत सोनाने दार उघडले.

"काय हे चिनु! मी तुला लॅच की घेवुन जा सांगीतले होते ना?" सोनाने आपल्या मावसबहिणीला डोळ्यातली झोप चोळत दटावले.

"मॅडम तुम्ही दार आतुन बंद केले होते. दार आतुन बंद केल्यावर जगातली कुठची की दार उघडते हे सांगाल का?" चिनुने हातातली चावी नाचवत तिची फिरकी घेतली. मग नाटकी अविर्भावात तिने विचारले, "मिस सोना, मी तुम्हाला डिस्टर्ब तर नाही केले ना? तुझ्या त्या मदनला तु बाथरूमच्या आत लपवला आहे का तुझ्या बेडरुममधेच आहे तो?"

"तो कुठे आहे ते ये तु बघायला." सोनाने खोट्या रागाने तिच्या कुल्ल्यावर एक फटका मारला व ती परत आत बेडरूममधे गेली. चिनु तिच्यामागे जात तिला मागुन मिठी मारली व तिला अडवत विचारले. "ए तु त्याला आजही तसाच सुका जाउ दिलास?"

सोना तिला मागे ढकलुन आत गेली. चिनुने तिचा पिच्छा न सोडता तिला मागुन परत मिठी मारली व आपली भरघोस ४० साइजची छाती सोनाच्या पाठीवर रगडत चिनुने तिला विचारले, "सोना सांग ना आज तुझी किती प्रगती झाली? मला काही कळतच नाही. खर तर तो मदन इतका हॅंडसम आहे पण प्रेमाच्या बाबतीत मला तो तुझ्यापेक्षा बावळट दिसतो. मी त्याच्या जागी असती तर मी अजून पर्यंत बरेच गोल मारले असते" चिनुने तिच्या गोव्याच्या फूट्बॉलची आठवण काढली.

सोनाला माहित होते, चिनु तिला मुद्दाम चिडवत होती. तिच्या रुममधे शिरताना सोनाने एक मोठा सुस्कारा सोडला. चिनु तिच्या मागुन धावत येवुन तिच्या बेडवर दाणकन उडी मारुन पसरली. सोनाच्या तोंडाकडे पाहत तिने विचारले, "ए खरच त्याने तुला आजही काहीच केले नाही? घरात कोणी नसताना? ए तो माझ्या मित्रांसारखा होमोसेक्स्युअल तर नाही ना?"

चिनु उर्फ चैताली सोनाची मावस बहीण होती व एक होवु घातलेली फॅशन डिसायनर होती. होमोसेक्स्युअल असल्याशिवाय फॅशन डिसायनर होता येत नाही असा तिच्या मित्रमैत्रिणींचा गाढ विश्वास होता.

चिनु जेमतेम पाच फुट उंच होती. गोव्याच्या उन्हात रापलेला तिचा चेहरा फारसा सुंदर नव्हता. मात्र तिची फिगर मात्र दहा वेळा वळुन पहाण्यासारखी होती. गोव्याची जिमनॅस्ट व स्विमींग चॅंपीयन असलेल्या चिनुचे शरीर दहा हजारात उठुन दिसेल असे कोकाकोला बाटलीच्या आकाराचे होते. तिला पाहिल्यावर सर्वात पहिल्यांदा नजरेत भरुन उठुन दिसायचे ते तिचे आकर्षक मोठाले स्तन. पाच फुटी चिनुला ब्रा लागायची ४० साईझची.

याउलट सोना दिसायला अतिशय सुंदर होती. तिचा चेहरा क्लासीक भारतीय सुंदरीचा होता तर तिचे शरीर पाश्चात्य सुंदरीचे. यामुळे चिनुपेक्षा एक वर्षानी मोठी असलेली सोना सुंदरतेत चिनुचा आदर्श व आकर्षण पण होते. सेक्सी व सुंदर सोनाची उंची, तिची सडपातळ काया, तिच्या चरबीचा लवलेशही नसलेल्या मांड्या, तिचे लांबलचक पाय, तिला सुपर मॉडेल बनवु शकेल असा चिनुला ठाम विश्वास होता. त्यामुळे तिने डिझाइन केलेले कपडे नेहमीच सोनाला ती जबरदस्ती घालायला लावायची. सोनाच्या देहावर ते शोभायचेही. सोनाने ती ते घातले की प्रत्येक वेळा चिनु तिला घरात कॅट वॉक करायला लावायची.

चिनुने मदनवर केलेल्या विनोदावर सोनाने काहीच उत्तर दिले नाही. तिला ही चर्चा पुढे करण्यात रस नाही हे जाणुन चिनु उठली "ए सोने मी पटकन शॉवर घेवुन येते. मग तुला आजची धमाल सांगते. चिनु बाहेर पळाली.

वॉश घेवुन ती परत आली. तिने फक्त पुढे दोन नाड्या असलेला पातळ किमोनो घातला होता. घातला कसला, नुसता खांद्यावर अडकवुन नाड्या न बांधता फक्त त्याचा पुढचा भाग एकामेकावर लपेटुन आली होती.

"ए सोना आज मी तुझ्या बेडवर तुझ्याजवळ झोपणार" आल्या आल्या तिने जाहीर केले व सोनाच्या बेडवर स्वतःला लोटुन दिले. सोनाच्या अंगाला चिकटलेल्या चिनुच्या अंगाचा शॉवरनंतर येणारा ताजा नैसर्गीक वास सोनाला छान वाटला. परफ्युम लावण्यावर चिनुचा कधीच विश्वास नव्हता.

चिनुची बडबड चालुच होती. ती सोनाला तिच्या आजच्या गमती सांगत होती. त्या बडबडीकडे सोनाचे अजीबात लक्ष नव्हते. सोनाच्या डोक्यातुन आज मदनने तिचा केलेला पोपट तिच्या मनातुन काही जात नव्हता. चिनुने तिचा झालेला तिचा पचका जाहिरपणे बोलुन दाखवल्यामुळे आता त्या मनस्तापाने तिची झोप उडाली होती. ती चिनुकडे पाठ करुन कुशीवर वळली. तिच्या नकळत तिचा हात अजुनही पाझरणाऱ्या तिच्या योनीवर गेला. ती हळुवारपणे स्वतःच्या उपाशी योनीला हाताने गोंजारत होती.

तिच्या बाजुला चुळबुळणाऱ्या चिनुच्या हाताला बेडवर पडलेली वाइनची लागली. तिने ती रिकामी बाटली नाकाजवळ नेली. वाईनच्या वासाबरोबर त्या बाटलीच्या तोंडाला येणारा सोनाच्या योनीचा वास ओळखायला चिनुला फारसा अवधी लागला नाही. तिला फटकन सोनाची अवस्था कळली. बाटली उशीखाली दडवुन तिने सोनाच्या अंगावर तिचा हात नेला व गावुनवरुनच सोनाच्या पाठीचे चुंबन घेतले.

सोनाला चिकटुन झोपलेल्या चिनुला सोनाच्या अंगाचा व तिच्या पर्फ्युमचा वास आला. त्या वासाबरोबरच चिनुला तिच्या योनीरसाचा पुसटसा उन्मादक वास येत होता. तिला न राहवुन नकळत तिचा हात सोनाच्या स्तनावर गेला. तिने हळुवारपणे सोनाच्या कडक स्तनावर हात फिरवला. सोनाने मगाशी चिनुला दार उघडायच्या आधी गावुन अंगावर घातला होता. पण त्याच्या आत काहीच नव्हते. त्यामुळे पातळ गावूनवरुन चिनुने केलेल्या स्पर्शाने सोनाच्या अंगावर रोमांच उभे राहीले व तिची स्तनाग्रे ताठरली.

Category: NonHuman Stories